top of page

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Wszystkie usługi świadczymy na podstawie Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr NKIS.5510.8.2021.6, wydanego w dniu 4 sierpnia 2021 r.

Do produkcji i przetwarzania środków odurzających z grupy I-N w zakresie:
  • otrzymywania ekstraktów, mieszanin i roztworów żywicy konopnej zawierających delta-9-tetrahydrokannabinol i kwas delta-9-THC-2-karboksylowy

  • wykorzystania ekstraktów, mieszanin i roztworów żywicy konopnej włóknistej podczas projektowania urządzeń, instalacji i procesów technologicznych

  • prowadzenia badań analitycznych konopi niewłóknistych i produktów konopnych przez przygotowywanie ich roztworów i mieszanin z wykorzystaniem wzorców analitycznych

Do produkcji i przetwarzania substancji psychotropowych grupy II-P w zakresie:
  • przygotowania mieszanin i roztworów, frakcjonowania w celu wyeliminowania delta-9-tetrahydrokannabinolu i kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego

  • przeprowadzania badań analitycznych z wykorzystaniem wzorców analitycznych

Do przetwarzania substancji psychotropowych grupy I-P z wykorzystaniem wzorców analitycznych.
GID-logo.png
bottom of page